Neglede na zgodovino, izkušnje, starost, spol in druge lastnosti posameznika, smo vsi izpostavljeni določeni količini stresa. Današnji življenjski izzivi nam lahko povzročijo veliko preglavic. Tako je hitro mogoče, da se počutimo ujeti v določeni situaciji iz katere ne vidimo izhoda. To pa povzroči občutke žalosti, anksioznost in tudi depresijo. Veliko pomoč pri omenjenih težavah predstavlja skupinska terapija, ki jo vodi eden ali več izkušenih strokovnjakov. Udeleži se je več ljudi z enakimi ali podobnimi težavami. Pogovor pa poteka prosto in brez obveznosti. Omogoča pa tudi medsebojno povezovanje posameznikov, kar je izredno pozitivno iz več razlogov.

Kaj je skupinska terapija?

Človeška psihologija je izredno zapleten mehanizem z mnogimi dejavniki. Vsak posameznik je edinstven, zato je skoraj nemogoče, da bi pričakovali enak odziv na določeno situacijo. Nekateri ljudje razvijejo mentalne motnje, ker se ne morejo ali želijo soočiti z največjimi strahovi. Drugi pa so doživeli enega ali več travmatičnih dejavnikov, ki so pustili manj ali bolj resne posledice. 

skupinska terapija, ki jo vodi strokovnjak
Pomoč pri občutkih žalosti, anksioznosti in tudi depresiji predstavlja skupinska terapija, ki jo vodi eden ali več izkušenih strokovnjakov.

Daleč najbolj uspešno zdravljenje je preko pogovora s psihoterapevtom. Delovanje skupinske terapije poteka tako, da je prisotnih več udeležencev z enakimi, sorodnimi ali drugimi težavami. Vodja pa je izkušen psihoterapevt, ki ima lahko tudi enega ali več pomočnikov. Namen skupinske terapije je ustvarjanje okolja, ki je prijetno in sprejema odprt pogovor neglede na težave, ki pestijo posameznika.

Skupinska terapija spodbuja povezovanje med udeleženci

Zelo pomembno dejstvo pri vsaki čustveni ali mentalni motnji je da nikoli nismo sami. Neglede na težave za katero trpi človek si enako bolečino deli mnogo drugih ljudi. V skupinski terapiji je velika prednost ta, da posamezniki opazijo, da niso sami. Obenem pa spodbuja povezovanje udeležencev, kar je izredno pozitivno. Povezovanje jim omogoča deljenje izkušenj, rešitev in občutkov pri preživljanju določenega težkega življenjskega obdobja. Tako jim je na voljo dodatna opora ljudi, ki so v enaki ali zelo podobni situaciji. Psihoterapevt pa celotno skupino vodi skozi pogovor, vaje in druge aktivnosti. 

Zelo dobrodošla lastnost skupinske terapije je tudi dejstvo, da omogoča vsakemu posamezniku bolj varno okolje, kjer lahko zaupa svoje težave. Tudi bolj sramežljivi ljudje hitro najdejo oporo v sovrstnikih in njihovih izkušnjah.

Skupinske terapije pomagajo pri razvoju socialnih veščin

Pogosto je tako, da je človeku težko povedati kaj ga muči. To je še posebej res v današnji družbi, kjer morda mislimo, da nas mentalna ali čustvena motnja prikaže kot šibke. V skupinski terapiji pa ni tako, saj posameznika vzpodbudijo pričanja drugih ljudi, ki tudi trpijo za določeno težavo. To pa promovira osebno rast in socialne veščine. 

YouTube video
O skupinski terapiji za socialno anksioznost

Vsak udeleženec v skupinski terapiji se tako opogumi s opazovanjem ostalih ljudi in zaupa svoje izkušnje drugim udeležencem. Naloga psihoterapevta pa je, da vodi skupino skozi različne vaje in se z udeleženci pogovarja. Ko se vsi člani skupine med seboj spoznajo, postane breme, ki ga nosijo veliko lažje. To pa zato, ker se prično zavedati, da niso v svoji preizkušnji sami. Izkušen strokovnjak psihoterapevt pa se posveti celotni skupini in tudi posameznikom, da jim pomaga prebroditi najtežje izkušnje v življenju.

Članki iz iste kategorije: