Dober knjigovodja je vreden vsakega centa. To vedo vsi podjetniki, ki po zaslugi strokovnih in iznajdljivih strokovnjakov knjigovodstva vsako leto prihranijo veliko denarja. Na cenik računovodskih storitev vpliva več dejavnikov. V prvi vrsti finančno vrednost določa zasedenost podjetja, urgentnost ter velikost vašega podjetja. Večje število zaposlenih in široka razvejanost ponudbe pomeni, da bo potrebno na izračun ali pripravo bilance stanja čakati dlje časa. Potem so tukaj še avtorske pogodbe, študentska dela … Vse to dviguje končen obračun za vodenje računov, kot ga prikazuje cenik računovodskih storitev Moje računovodstvo podjetja.

Transparentnost je najbolj pomembna!

Na voljo je več cenovnih okvirjev, v večini primerov je v končen obračun všteta tudi izdelava računovodskih poročil. Nujno je, da izberete izkušenega strokovnjaka, ki je dobro seznanjen z zakonodajo, davki in ostalimi področji. Knjigovodja po navadi spremlja tudi novosti s področja davkov in vodstvo v primeru sprememb, ki bi pomenile višje izdatke poslovne entitete, pravočasno obvesti. Majhna napaka lahko podjetje stane veliko, kot dober primer »usodne praske« lahko navedemo uvrstitev v višji davčni razred zaradi nepravilno razporejenega oz. knjiženega kapitala. Prav tako je nujno, da se knjigovodska ekipa kontinuirano ukvarja z vašim projektov, redno oddaja mesečna poročila ter vas opozarja na morebitne težave.

Kako različna knjigovodska podjetja vrednotijo svoje delo?

Višina mesečnega računa je v prvi vrsti odvisna od števila zaposlenih. Tudi dolgoletne izkušnje so eden izmed dejavnikov, ki diktirajo končno ovrednotenje. V grobem se paket obračunavanja določi vnaprej in se iz meseca v mesec ne spreminja. Ko iščete ponudnika knjigovodstva, vedno preverite, kakšni paketi so na voljo. Natančno preberite tudi klavzule, ki jih vsebuje cenik računovodskih storitev. Pred sklenitvijo pogodbe s ponudnikom vam priporočamo, da se udeležite spoznavnega poslovnega sestanka, kjer boste izvedeli, kakšen način dela lahko pričakujete, kateri so morebitni dodatni stroški, hkrati pa prestavili tudi svoje podjetje. Omenjen dogodek je pomemben tudi z vidika obrazložitve nejasnosti, ki jih vsebuje cenik za računovodske storitve.

Cenik računovodskih storitev Moje računovodstvo podjetja brez skritih stroškov

Različni načini ovrednotenja storitev po navadi nastopajo v obliki paketov, kjer se za vodenje mesečnih računov uporablja fiksni znesek stroškov, ki vključuje vrednosti od 35 € do 350 €. Ta znesek vključuje standardno vodenje. Pri delu si strokovnjaki pomagajo s sistemom Pantheon. Tak način vodenja je za stranko ugodnejši, saj je vnos podatkov delno avtomatiziran, s tem pa je zmanjšana možnost človeških napak, ki nastanejo, če knjigovodstvo izvajamo ročno. Glede na posebne potrebe klienta večina servisov ponudbo lahko tudi personalizira, pri tem se lahko finančna vrednost storitve spremeni.

Članki iz iste kategorije: