Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja, hkrati tudi ni potrebna rekonstrukcija.

V bistvu ta dela predstavljajo spremembo objekta ali njegovega dela do te mere, da se povečajo vplivi objekta na okolica. V nekaterih izrednih primerih je potrebno gradbeno dovoljenje. Gre pa za primere, ko se spremenijo lastnosti objekta do te mere, da ne zadostijo prvotnemu namenu za katerega so bila pridobljena vsa potrebna dovoljenja.papirologija  V primerih, ko sprememba namembnosti ne zahteva gradbenega dovoljenja, pa izvedba ne sme biti v nasprotju z veljavnimi pravili in predpisi. Spremenjena namembnosti določa investitor, motiv je največkrat prilagoditev novim zahtevam oziroma neustreznost obstoječih lastnosti objekta.

Primeri so v praksi zelo različni, skladno z njimi so tudi zelo različni predpisi, standardi in zahteve. Vsekakor si tudi investitor želi, da bi spremenjeni objekt služil svojemu namenu. Objekti so v vsakem primeru že zgrajeni, zato imajo temu primerne lastnosti. Te služijo kot osnova, za investitorja je izvedba najboljša rešitev, sicer bi se odločil za novogradnjo.

Sprememba namembnosti

Pri novogradnji pa ni težava zgolj v investiciji, ampak tudi v umestitvi objekta v okolico. Ta se je lahko v času od nastanka obstoječe oziroma prvotne gradnje lahko že dodobra spremenila, prav tako so se spremenili zakoni in mnoge druge zahteve, ki veljajo za novo gradnje. Zaradi vsega naštetega je za mnoge investitorje sprememba namembnosti na kratko boljša rešitev. Primeri, ki zahtevajo pridobitev gradbenega dovoljenja najboljše kažejo na vso kompleksnost novogradnje. Pri spremembah na osnovi obstoječega vedno izhajamo iz določene osnove.

Ta je zasnovana na zahtevah, ki so pri spremembi spremenjene, temu primerna pa mora biti tako ustreznost, kot tudi izvedba. V primeru, da gre za objekt, ki je bil prvotno namenjen manjšim obremenitvam, varnostnim zahtevam in drugim podobnim značilnostim je gradbeno dovoljenje ne le zahtevano, ampak so njegove zahteve več kot upravičene.

Sprememba namembnosti ima namen objekt prilagoditi novemu namenu oziroma uporabi z zagotavljanjem vseh potrebni standardov in predpisov.

https://www.youtube.com/watch?v=qsS8WmWQg3Q

Članki iz iste kategorije: