Hidravlično uravnoteženje nam zagotavlja, da sistemi ustrezno obratujejo in da se nam določena investicija povrne v najkrajšem možnem času. Pri tem se je potrebno na najbolj enostaven način izogniti tudi določenim pastem, ki nam tega ne omogočajo. To lahko naredimo tako, da izpolnimo tri izjemno pomembne pogoje, ki so povezani s tem.
Prvi pogoj je ta, da je nazivni pretok zagotovljen prav vsem uporabnikom; tlačne razlike na radiatorskih termostatskih ventilih ne smejo biti previsoke, prav tako ne smejo nihati; pretoki v posameznih regulacijskih krogih morajo biti med seboj primerno usklajeni.

Kaj kaže na to, da ni dovolj dobro poskrbljeno za hidravlično uravnoteženje?

Če želimo vedeti, ali smo poskrbeli za primerno hidravlično uravnoteženje, je dobro, da smo pozorni na številne dejavnike. V nadaljevanju vam navajamo tiste, ki kažejo na to, da vendarle nismo uspeli poskrbeti za hidravlično uravnoteženje.

V prvi vrsti pri tem mislimo na povečano porabo energije, poleg tega vidimo tudi, da gre za premajhno instalirano moč za srednjo ali visoko obremenitev, nekateri deli zgradbe pa so pregreti, po drugi strani pa so nekateri prehladni.

Da ni pravilno poskrbljeno za hidravlično uravnoteženje, vidimo lahko tudi po tem, da je potreben predolg čas za doseganje projektirane temperature, če je sistem preko noči izključen. Na to kažejo tudi številni moteči šumi in piskanje na radiatorskih termostatskih ventilih.

YouTube video

Pomen hidravličnega uravnoteženja

Hidravlično uravnoteženje je izjemno pomembno. Toda, zakaj? Najprej je potrebno omeniti, da predvsem zaradi tega, da se z njim lahko dosega ustrezen pretok. Radiatorji imajo v bližini črpalke višjo tlačno višino, kot ga imajo končni radiatorji. Določena ogrevala tako dobijo prevelik pretok, končna ogrevala pa na primer ne dobijo zadostnega pretoka.

Hidravlično uravnoteženje je pomembno tudi zaradi jutranjega zagona sistema ogrevanja, preprečuje tudi številne moteče šume, ki se pojavljajo, če zanj ni poskrbljeno v dovolj veliki meri. Prav tako je pomembno še zaradi številnih drugih dejavnikov.

Brezplačno strokovno svetovanje

Če s hidravličnim uravnoteženjem do sedaj še niste imeli izkušenj in niti točno ne veste, zakaj pri tem gre, je dobro, da si pridobite nekaj najbolj osnovnih informacij, ki vas bodo lahko pripeljale do najbolj optimalnega hidravličnega uravnoteženja. Pri nas lahko dobite tudi povsem brezplačno strokovno svetovanje v povezavi s hidravličnim uravnoteženjem.

Ročni voziček je čedalje bolj priljubljen pripomoček v vsakem domu. Več o njem pa če sledite povezavi.

Članki iz iste kategorije: